Informacja o jednostce


Organem prowadzącym dla Szkoły Podstawowej jest Burmistrz Miasta Sławkowa, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny Kurator Oświaty . Burmistrz sprawuje nadzór nad działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. Obsługa gospodarcza i finansowa Szkoły Podstawowej prowadzona jest przez Miejski Zespół Oświaty. Szkoła jest jednostką budżetową, a zasady jej gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

Szkoła Podstawowa jest sześcioletnią, obowiązkową i powszechną szkołą publiczną. Realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w tym:

  • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów
  • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły

Wymienione zadania realizuje się poprzez:

- obowiązkowe zajęcia lekcyjne

- zajęcia gimnastyki korekcyjnej

- zajęcia wyrównawcze, rewalidacyjne organizowane dla uczniów mających trudności w nauce

- nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne (koła zainteresowań)

- tworzenie systemu nauczania indywidualnego

- umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów

- zapewnienie pomocy pedagogicznej uczniom

Informacja wytworzona przez:
Elżbieta Latosińska , w dniu:  10‑01‑2013 21:08:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Elżbieta Latosińska
email: sekretariat@sp.slawkow.pl tel.:(32) 29 31 039 fax: (32) 26 09 856
, w dniu:  10‑01‑2013 21:08:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑01‑2013 10:17:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie